Eğitim Modeli ve Sistemi

Öğrencilerini teorikte değil pratikte hayata hazırlama hedefi ile yola çıkan Sancar Okulları eğitim projeleri ile farklılığını ortaya koyacaktır. Sancar Okullarında uygulanacak öğrenme modeli; ‘Akıllı Öğrenme Modeli’dir. Bu model özgüveni gelişmiş, kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmeyi hedefler. Akıllı Öğrenme Modeli farklı beklentilere cevap vermesi yönüyle de ön plana çıkacaktır.
Akıllı Öğrenme Modelinin Değerleri
Kendi Dilinde İletişim ve Kendini İfade Etme
Yabancı Dilde İletişim ve Kendini İfade Etme
Matematiksel, Bilimsel ve Teknolojik Yeterlik
Dijital Yeterlilik- Öğrenmeyi Öğrenme
Sosyal ve Medeni Beceriler - Girişimcilik ve İnisiyatif Kullanma
Kültürel Farkındalık ve Anlatım

Akıllı Öğrenme Modeli, çeşitli öğrenme kuramlarından yararlanılarak Sancar Okulları için tasarlanmış bir modeldir.

Eğitim Programları
Eğitim Programımız 2 kategoriye göre sınıflandırılır.

1- Okul ve Sınav Ağırlıklı Müfredat Uygulanacak Sınıflar

9. ve 10. sınıflarda okul müfredatının yanı sıra üniversite hazırlık takviyesi verilip öğrencinin sınav maratonuna hazırlanması amaçlanmaktadır. 11. sınıflarda okul müfredatı ile sınav müfredatı eş güdümlü gitmektedir.

2- Sınav Ağırlıklı Müfredat Uygulanacak Sınıflar

12. sınıfların tamamında bu kategoriye uygun eğitim programı uygulanır. 12. sınıf müfredatı aynı zamanda AYT müfredatı olduğu için bu kategorideki dersler tamamen sınav müfredatı kapsamında ele alınmıştır. 12. sınıflarda yıllık ders dağılımının okul müfredatı ve sınav müfredatı olarak devam eder ve öğrenci üniversite hazırlık grubu olarak maksimum hedeflere ulaştırılır.

Sınıf Standartları
Sancar Okullarında her öğrenci kendi sınıf düzeyindeki öğrencilerle birlikte eğitim görür ve sınıflar, başarı ve algı düzeyi birbirine yakın öğrencilerden oluşur. Bu amaçla eğitim yılı başında tüm öğrencilere akademik başarı testleri ile mesleki ve psikolojik testler uygulanır. Sınıflar statik olmayıp dönem başında yapılacak 2. sınav sonuçları ve öğretmen gözlemleri ile yeniden yapılandırılır.

Her sınıf düzeyine uygulanacak Akademik Başarı Sınavlarının 2 fonksiyonu vardır.
1- Dönem başı itibariyle öğrencimizin bilgi düzeyini ve sınav performansını ölçmek
2- Kurumda eğitim almaya ilk kez başlayacak öğrencileri başarılarına uygun sınıflara yerleştirmek

Sınıf homojenliklerini oluşturmada sadece referans sınavları ile mesleki ve psikolojik testlerin sonuçlarına bakılmaz, ayrıca rehberlik görüşme kayıtlarına, nakil yoluyla gelen öğrencilerin transkriptlerine, oryantasyon çalışmalarındaki gözlemlere, önceki yıla ait not ve başarı istatistiklerine ve LGS sınav sonuçlarına da bakılır. Sancar Okullarında; bir sınıf en fazla 24 öğrenciden oluşur. Özel kampüslerde ise bir sınıf en fazla 12 öğrenciden oluşur.