Yabancı Dil Eğitimi

İngilizce (Zorunlu)
Sancar Okulları yabancı dil olarak İngilizce eğitiminde hedefimiz, öğrencilerimize hızla değişen ve gelişen dünyada Türkçe dışında farklı dillerde de iletişim kurabilecekleri temel dil becerilerini kazandırmaktır. Bu eğitim öğretim sürecinde alınması beklenen dört temel beceri okuma, dinleme, konuşma ve yazmadır.

Öğrencilerimiz verilen bu eğitimle farklı kültürleri tanımayı, dünyanın farklı yerlerindeki insanlar ile iletişim kurabilmeyi, çeşitli edebi ürünleri ve uluslararası medyayı özgün dilleriyle takip edebilmeyi, bilgiye ulaşmada teknolojik gelişmeleri ve internet dünyasını tüm olanakları ile kullanabilmeyi öğrenirler.

Almanca (Seçmeli)
Sancar Okulları Almanca ikinci yabancı dil ve seçmeli ders olarak verilmektedir. Öğrencilerimizin İngilizce eğitimlerine ikinci dil olarak Almancayı seçebilmektedirler.

Bu eğitim öğretim sürecinde alınması beklenen dört temel beceri okuma, dinleme, konuşma ve yazmadır.