Yayınlar

Soru Bankaları
Öğrencimizin test çözüm tekniklerini geliştirmek, genel tekrar yapmalarını sağlamak ve konuları daha iyi kavramalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış test kitabıdır. Soru bankalarının her biri, ilgili derse ait komisyon tarafından hazırlanmış olup Milli Eğitim Bakanlığı müfredatlarına uygun olarak düzenlenmiştir. Soru bankalarındaki testler, özgün ve nitelikli sorulardan oluşmaktadır. Bir konu ile ilgili testlerin sayısı, o konunun özelliklerine ve müfredattaki ağırlığına göre belirlenmiştir. Soru Bankalarında geniş bir yelpazede farklı soru tiplerine yer verilmiş, böylece öğrencilerin farklı soru tiplerini, tanımlamaları ve çözüm yollarını öğrenmeleri amaçlanmıştır.

Konu Tarama Testleri
Her konunun anlatımından sonra o konunun anlaşılmasını, öğrenilen bilgilerin birleştirilerek yorum yapma yeteneğinin kazandırılması ve teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi amacı ile öğrencilere verilen testlerdir. Bu testler öğrencinin işlenen konularla ilgili olarak kendini değerlendirmesine ve öğrendiklerini pekiştirmesine yardımcı olur.

Ödev Testleri
Konuların anlatımı tamamlandıktan sonra öğrencilerin kendini değerlendirerek öğrenme düzeyini belirlemek amacıyla öğrenciye dağıtılan ve çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerdir. Bu testler ders anlatımından sonra öğrenciye dağıtılır, çözüldükten sonra öğretmen tarafından tekrar toplanarak değerlendirilir.

Sınavlar
Sancar Okullarında akademik eğitim işleyişinde sınavlar önemli bir yer tutar. Sınavlarla, anlatılan konuların her bir öğrenci tarafından hangi seviyede öğrenildiği raporlanır. Öğrenciye konular düzeyinde öğrenme seviyesini gösteren karne verilerek eksiklerin tespit edilmesi ve giderilmesi sağlanır.