Seminer Hizmetleri

Öğrencilere Yönelik Seminerler
Okullarımızda, Eğitim Yılı süresince öğrencilerin gerek akademik gerekse kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak, eğitim gruplarına göre farklılaşan seminerler düzenlenir.

Sınav Sistemi
Ders Seçimleri
Motivasyon
Meslek Tanıtımları
Çalışma Teknikleri
Test Çözüm Teknikleri
Öğrenme Becerileri

Velilere Yönelik Seminerler

Okullarımızda, Eğitim Yılı süresince velilere, öğrencilerinin eğitim-öğretim çalışmalarına, kişisel gelişimlerine destek sağalabilecekleri konular hakkında seminerler düzenlenir.

Aile İçi İletişim
Ergenlik Dönemi ve Aile Tutumları
Gençlerin Sınavlara Hazırlık Süreci Nasıl Yürütülmeli